میز مکش اتو خیاطی و تولیدیدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …گیت کنترل تردددوره آموزش بازیگری

شهاب گردان: در ذهن نکونام جز فوتبال چیز دیگری نیست/ به هیچ وجه قصد وقت کشی نداشتم/ شل بگیریم سهمیه از دست‌مان می‌رود