صندلی ماساژور بن کر Boncare K20آموزش تخصصی دف در تهرانپارسفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200دستگاه خشک کن زعفران دهگان پرس

دو ماه ونیم حقوق و مزایای مزدی کارگران ابنیه فنی راه‌آهن
منابع کارگری از پرداخت نشدن دو ماه ونیم حقوق و سایر مزایای مزدی تعدادی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان خبر می‌دهند. کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان به خبرنگار ایلنا گفتند: به جز تاخیر دو نیم ماه حقوق، بن ماه رمضان و پاداش عید فطر و نوروز ما پرداخت نشده است. در عین حال سوابق بیمه‌ای تعدادی از کارگران با مشکل روبرو شده است. به گفته این کارگران؛ آن‌ها درحالی مطالبات مربوط به دو ماه و نیم حقوق و بخشی از مزایای خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند که برخی از کارگران ابنیه فنی شاغل در سایر مناطق ریلی، حقوق فروردین و اردیبهشت ماه خود را به همراه سایر مزایای جانبی و بن رمضان دریافت کرده‌اند. طبق ادعای کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق، جدا از مطالباتی که کارگران از پیمانکار فعلی طلبکارند، پیمانکار پیشین هم هنوز با آن‌ها به صورت کامل تسویه حساب نکرده است. به گفته این کارگران، بهانه شرکت پیمانکار در پرداخت به موقع مطالباتمان این است که شرکت راه‌آهن در پرداخت صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران زیرمجموعه خود به موقع عمل نمی‌کند. طبق اظهارات کارگران جنوب شرق زاهدان، نداشتن امنیت شغلی به سبب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه از دیگر مشکلات کارگران پیمانی ابنیه جنوب شرق است. به گفته کارگران‌؛ عدم پرداخت حقوق و مزایای به موقع کارگران باعث سلب آرامش آن‌ها شده به نوعی که خجالت‌زده خانواده‌هایشان شده‌اند. آن‌ها تاکید کردند: خواسته کارگران ابنیه فنی جنوب شرق از پیمانکار این است که هرچه سریعتر نسبت به پرداخت کامل حقوق و سایر مزایای مزدی اقدام نماید تا سهم و دین خود را نسبت به این قشر مظلوم و خدمتگزار ادا کرده باشد. هرچند دریافت حقوق و عیدی در زمان مناسب و به موقع خود حق طبیعی کارگران راه‌آهن است.