کارزارِ
پرسنل شاغل در پارس جنوبی عسلویه، اعم از پتروشیمی، گاز، نفت و پالایش، خواستار تصویب سختی کار در منطقه عسلویه با تهیه کارزاری خطاب به وزیر نفت، وزیر کار، سرپرست سازمان تامین اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان اعمال سختی کار برای بازنشستگان شدند. به گزارش ایلنا، در متن این کارزار آمده است:  احتراماً به استحضار می‌رساند پرسنل شاغل در پارس جنوبی عسلویه، اعم از پتروشیمی، گاز، نفت و پالایش، خواستار تصویب سختی کار در منطقه عسلویه به علت وجود گازهای سمی و مضر، شامل گازهای سمی، آلاینده‌ها و وجود ذرات معلق سمی و خطرناک در هوای عسلویه و وجود مشعل‌های فراوان مربوط به پالایشگاه و پتروشیمی و دیگر صنایع که نفس کشیدن در این منطقه از ایران اسلامی را سخت و خطرناک کرده و استمرار آن در بلندمدت باعث مشکلات جسمی و کوتاهی عمر و رنج و مشقت برای شاغلان در این منطقه شده است، هستند.  از شما عالیجنابان عاجزانه درخواست داریم «سختی کار در منطقه عسلویه لحاظ شده و سنوات لازم برای بازنشستگی به بیست سال کاهش یابد تا در این منطقه امید به زندگی و شادابی و نشاط به حول قوه الهی حاصل شود.  سختی کار از دیرزمان در مناطق مختلف دنیا به علت شرایط سخت و دشوار، ازجمله سردی و گرمی بیش از حد هوا و رطوبت زیاد و وجود گازهای سمی و ذرات معلق سمی و خطرناک در هوا و دیگر شرایط اعمال می‌شده و در این منطقه نیز نیاز به این امر مهم احساس می‌شود. لذا خواسته ما، امضاکنندگان این کارزار، تصویب و اعمال سختی کار برای همه شاغلان منطقه عسلویه است.  انتهای پیام/