کانتینر تخم‌مرغ وارداتی از ترکیه ضبط شد+سند

کانتینر تخم‌مرغ وارداتی از ترکیه ضبط شد+سند
بر اساس نامه دامپزشکی استان تهران جلوی خروج و جابه جایی سه کانتینر تخم مرغ ترکیه ای در تهران و با ورود بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۲ گرفته شد. به گزارش ایلنا، بر اساس نامه دامپزشکی استان تهران جلوی خروج و جابه جایی سه کانتینر تخم مرغ ترکیه‌ای در تهران و با ورود بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۲ ( جرایم اقتصادی)  گرفته شد.   انتهای پیام/