باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …اتوبارباربری تهران با1786(بدون …میکردروم کارینا مدل LR830امگا باتری، خرید باتری و شارژر …

آسیب یک پایگاه اورژانس به دلیل وقوع سیل