ویدیو: استقبال فدراسیون فوتبال از واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها