واکنش  سازمان لیگ به ادعای دایی در مورد باز شدن پنجره نقل و انتقالات سایپا
مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ توضیحاتی را در مورد باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی برخی از باشگاه ها ارائه کرد. به گزارش ایلنا، فریبرز محمودزاده درباره شائبه مطرح‌شده درباره باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی برخی باشگاه‌ها اظهار داشت: سازمان لیگ خود را موظف به اجرای دقیق قوانین و مقررات می‌داند و هیچ گونه دخالتی در آرای صادره از کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال ندارد. مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ در گفت و گو با سایت این سازمان افزود: لذا چگونگی باز شدن و یا محدودیت پنجره نقل و انتقالات باشگاه‌ها در عرصه داخلی براساس آرای صادره از کمیته تعیین وضعیت بوده و سازمان لیگ بعد از صدور رای در کمیته وضعیت و ابلاغ دبیر کل فدراسیون فوتبال برای ثبت قراردادها و صدور مجوز بازی با رعایت سایر شرایط نقل و انتقالاتی اقدام‌ می‌کند.  انتهای پیام/