مطالبه جمعی از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه برای بازنشستگی/ الزام کارفرما به پرداخت ۴ درصد مستمری بیمه

مطالبه جمعی از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه برای بازنشستگی/ الزام کارفرما به پرداخت ۴ درصد مستمری بیمه
تعدادی از کارگران «گروه صنعتی شیشه کاوه» شهر ساوه به دلیل نپرداختن حق ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌توانند بازنشسته شوند. به گزارش خبرنگار ایلنا، تخلف برخی از کارفرمایان در اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی منجر به بروز مشکلاتی برای نیروهای کار می‌شود و فرصت بازنشستگی را از آن‌ها سلب می‌کند. جمعی از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه در تماس با ایلنا توضیح دادند: «حدود ۵۰ نفر از کارگران این مجموعه بیش از ۲۰ سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور را دارند اما به دلیل عملکرد کارفرما، نمی‌توانند بازنشسته شوند. کارفرما به دلیل اینکه نمی‌خواهد مبلغ کسر بیمه را پرداخت کند، نیروی‌های خود را تعدیل می‌کند.» بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی، کارفرما برای جبران کسر واریز حق بیمه کارگران، ملکف است که ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده به نسبت سنوات اشتغال را به سازمان تامین اجتماعی واریز کند. منابع کارگری در این کارخانه توضیح دادند: «برای رسیدگی و پیگیری مطالباتی مثل حق شیفت، جمعه کاری، تعطیل کاری از اداره کار درخواست کرده بودیم تا این مولفه‌ها را از کارفرما پیگیری کند. به دلیل مسکوت ماندن خواسته خود به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم؛ دیوان، رای خود را به نفع کارگران صادر و اداره کار را مجاب کرد تا شکایت ما را پیگیری کند که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.» تماس‌های خبرنگار ایلنا با اداره کار ساوه و کارفرما برای پیگیری ادعای کارگران تاکنون بدون پاسخ مانده است. انتهای پیام/