تجهیزات پزشکیزیتون و روغن زیتونمطب ارتودنسی دکتر مهدی فهیمی هنزائیطب کار رسا

طوفان هشتگی پرسنل پیمانکاری نفت/ پیمانکاران را در دولت سیزدهم از میان بردارید!
کارگران پیمانکاری نفت با راه‌اندازی یک طوفان توئیتری خواستار حذف پیمانکاران در دولت آینده شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، طوفانِ هشتگیِ «نه به پیمانکاران در دولت سیزدهم» توسط کارگران پیمانکاری نفت به راه افتاده است. کارگران پیمانکاری نفت خواستار برچیده شده تمام شرکت‌های پیمانکاری نفت در دولت بعدی هستند. این کارگران می‌گویند: در ۸ سال گذشته به خواسته‌های ما رسیدگی نشد و صدای ما را کسی نشنید؛ اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل دردی از ما دوا نکرد؛ حتی در بسیاری از این شرکت‌ها این طرح اجرایی نشد؛ ما نیروی ثابت شرکت‌های نفتی هستیم اما پیمانکار حقوق ما را می‌دهد؛ آیا درست است پیمانکار نیروی انسانی حقوق ما را از شرکت گرفته، بخش از آن را برای خود بردارد و مابقی را به ما پرداخت کند! اصلا فلسفه وجود شرکت‌های پیمانکاری چیست؟ وقتی ما نیروی دائمی هستیم چرا باید یک شرکت به عنوان واسطه حقوق ما را بدهد؛ بزرگترین مطالبه ما از رئیس‌جمهور آینده، حذف شرکت‌‌های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ #حذف_شرکتهای_پیمانکاری،  این بزرگترین خواسته ماست.