از ساماندهی موزه نظامی و آشپزخانه سلطنتی تا مرمت دیوار کاخ سعدآباد
مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد گفت: «نقشه و طرح‌های مطالعاتی– مرمتی شاخص مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد تهیه شد.» به‌گزارش ایلنا، کیا پارسا (مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد) گفت: «در سال گذشته در کنار پروژه‌های متعدد مرمتی و عمرانی انجام شده در مجموعه سعدآباد، تعداد زیادی طرح‌های مطالعاتی و مرمتی اولویت‌دار نیز تهیه شد.» او ادامه داد: «طرح معماری، سامان‌دهی و گرافیک محیطی محدوده محوطه موزه نظامی، مطالعات آسیب‌شناسی و طرح مرمت فاز نخست دیوار محیطی مجموعه (حدفاصل ورودی دربند تا ورودی جعفرآباد)، طرح بهسازی و سامان‌دهی محوطه اطراف موزه آشپزخانه سلطنتی، تهیه نقشه‌های ساختمان موسوم به انبار مرغی و طرح مرمت و احیای آن با ایده احیاء به‌عنوان موزه اتومبیل‌های سلطنتی، گزارش مستندنگاری، آسیب‌شناسی، طرح مرمت و بازسازی دیوار محیطی سعدآباد (فاز ۲) / حدفاصل دروازه جعفرآباد تا خروجی قسمت جنوبی رودخانه دربند، مستندنگاری و تهیه طرح مرمت، احیاء آب انبار و تصفیه خانه بادگیردار تاریخی سعدآباد از جمله طرح‌های شاخص است.» پارسا افزود: «با توجه به اینکه عملیات حفاظتی-مرمتی و تعمیرات تکمیلی موزه نظامی رو به پایان است، به‌زودی طرح سامان‌دهی و محوطه‌سازی آن موزه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این طرح، محوطه و چیدمان آثار نظامی سامان‌دهی و برخی نیازهای خدماتی لازم در محوطه لحاظ خواهد شد.» او خاطرنشان کرد: «همچنین با جانمایی جدید طرح توسعه موزه اتومبیل‌های سلطنتی که هم‌اکنون در مکان و ساختمان مناسبی قرار ندارد، در فضایی تاریخی حدفاصل بین موزه آب و موزه برادران امیدوار، در دستور کار قرار دارد.» پارسا در ادامه افزود: «در این طرح آب‌انبار و تصفیه‌خانه بادگیردار تاریخی سعدآباد که در گذشته تخریب و به فراموشی سپرده شده بود، مورد بازشناسی، بازسازی و احیاء قرار خواهد گرفت، تمام این طرح‌ها برای بررسی و دریافت تاییدیه به اداره‌کل موزه‌ها ارسال شده‌اند.» انتهای پیام/