اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فاصله تورمی دهک‌ها در دی ماه ۳.۶ درصد شد
برابر اعلام مرکز آمار فاصله نرخ تورم در ۱۰ دهک هزینه‌ای کشور در دی ماه ۱۴۰۰ به ۳.۶ درصد رسید. به گزارش ایلنا، در آخرین آمار اعلامی مرکز ملی آمار کشور نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١۴٠٠ برابر ۴٢.۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴١.۶ درصد برای دهک­­ نهم تا ۴۵.٢ درصد برای دهک­‌های اول و دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۵۵.٧ درصد برای دهک دهم تا ۵۶.۵ درصد برای دهک­ دوم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ٣٨.۴ درصد برای دهک دهم است. براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل که برابر ٣.۴ واحد درصد بود ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل  ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این‌رو، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بر این اساس، اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم در کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آن‌گاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخص‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود. ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. انتهای پیام/