اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران هرچه زودتر تصمیم نهایی خود درباره برجام را اعلام کند