برج خنک کننده برج خنک کنجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎چسب لنت ترمز پروپنولکار در منزل با گوشی

معلمان غیررسمی با اشاره به فاصله میان دریافتی خودشان و معلمان رسمی می‌گویند: عدالت رعایت نمی‌شود. جمعی از معلمان غیررسمی شاغل در مدارس دولتی و خصوصی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض نهادینه شده در ساختار آموزشی کشور انتقاد کردند. این معلمان که یا معلم حق‌التدریس شاغل در بخش دولتی و یا معلم آزاد و شاغل در مدارس غیرانتفاعی هستند، با اشاره به تمهیداتی که دولت برای افزایش حقوق  و مزایای معلمان رسمی در سال جاری در نظر گرفته، می‌گویند: دستمزد دریافتی ما از نصف حقوق معلمان رسمی هم کمتر است. در عین حال هیچ کدام از مزایای مزدی مانند رتبه‌بندی معلمان یا افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حال ما نمی‌شود و این تبعیض حتی تا زمان بازنشستگی (البته اگر به بازنشستگی برسیم) ادامه خواهد داشت؛ چراکه آنها بیمه صندوق کشوری هستند و مسلماً مستمری بازنشستگی آنها از ما که بیمه تامین اجتماعی هستیم، بیشتر خواهد بود. معلمان حق‌التدریس و آزاد، این تفاوت فاحش میان دریافتی گروه‌های مختلف معلمان را که یک شغل ثابت انجام می‌دهند، مصداق عدم رعایت قانون کار یکسان- مزد یکسان می‌دانند و می‌گویند: تبعیض در پرداخت حقوق بین افرادی که دقیقاً یک کار یکسان را با کیفیت یکسان انجام می‌دهند، بسیار ناعادلانه است. این در حالیست که براساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز تمام شاغلانی که یک کار یکسان را انجام می‌دهند باید از حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند. معلمان غیررسمی در عین حال نگران وضعیت پرداخت حقوق و حق بیمه در این بحران کرونا هستند و می‌گویند: ما توقع داریم در این دوران فترت، حقوق ساعتی و حق بیمه ساعتی ما، به‌صورت کامل واریز شود. دستمزد معلمان حق‌التدریس براساس تعداد ساعات تدریس و مبتنی بر مزد روزانه تعیین شده در شورایعالی کار برای کارگران پرداخت می‌شود و بیمه آنها نیز به نسبت تعداد ساعت تدریس در ماه (که معمولاً از 176 ساعت کامل کمتر است) به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ معلمان آزاد که در بخش خصوصی مشغول به تدریس هستند، معمولاً براساس یک قرارداد تنظیم شده بین معلم و مسئولان و صاحب امتیازان مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند؛ حقوق آنها نیز ساعتی است و دستمزد ماهانه‌شان از حداقل حقوق کارگری نیز بسیار پایین‌تر است.