اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نباید اجازه دهیم که امید مردم به دستگاه قضایی تبدیل به یأس شود