بیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز …چسب لنت ترمز پروپنولتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …آرایشگاه مردانه و داماد حمید بخشی

شوکت گفت: آقای رئیسی در جلسه‌ای که آقای هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در آن حاضر بود، قول پیگیری دادند. به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت (عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) درباره آخرین خبرها درباره احتمال برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مصوب کردند که شکایتی را نسبت به دستمزد مصوب شورایعالی کار تنظیم کنند و به دیوان عدالت اداری ببرند. ما اعتقاد داریم که باید برای افزایش حداقل دستمزد کارگران باید رقم ریالی تورم لحاظ شود؛ نه درصد تورمی که در حقوق سال گذشته کارگران ضرب می‌کنند. هیچ جای قانون نوشته نشده که تورم باید در دستمزد سال گذشته کارگر ضرب شود.  او ادامه داد: رقم ریالی تورم حدوداً یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که باید به رقم دستمزد کارگران در سال جدید اضافه می‌شد. آنها یک قانون من درآوردی دارند که رقم تورم را در پایه حقوق سال قبل می‌کنند. اگر رقم ریالی تورم به حقوق کارگران اضافه شود، قدرت خرید سال گذشته را می‌توانیم به دست بیاوریم. چون این اتفاق نیفتاده است.  شوکت خاطرنشان کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور تصمیم گرفت که شکایتی تنظیم کند و شکایت به قوه قضاییه هم ارسال شده است. کانون عالی انجمن‌های صنفی شامل کارگران ساختمانی، رانندگان، بخش صنعت، ایمنی و بهداشت و گردشگری و ... را شامل می‌شود. که بیش از ۱۶۰۰ انجمن صنفی در کشور وجود دارد. بعضی از آنها مثل رانندگان و ساختمانی‌ها با دو میلیون عضو قدرت‌مندتر هستند و برخی اصناف تعدادشان کمتر است.    وی افزود: وظیفه ما این بود که برای دفاع از حق و حقوق کارگر این کار را انجام بدهیم و تلاش خود را می‌کنیم که به نتیجه برسد. اینکه برخی می‌گویند چون سه‌جانبه‌گرایی بوده است، دیوان عدالت نمی‌تواند ورود کند.  عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید این را بداند، فاصله‌ای که بین دستمزد یا همان خط مرگ و سبد معیشت که خط فقر است، نتیجه همین دست کارها بوده است. درحالیکه در دولت روحانی بهتر از دولت احمدی‌نژاد نیز عمل شده است. حداقل اینکه سبد معیشت را به رسمیت شناخته است و تاحدودی افزایش‌ها نسبت به دولت گذشته قابل قبول‌تر بوده است ولی این کافی نیست.  او ادامه داد: حداقل باید رقم ریالی تورم را اضافه می‌کردند و در سال‌هایی که توان آن را دارند، سعی کنند تا چیزی اضافه‌تر از رقم ریالی تورم تصویب کنند تا بتوانیم، خط فقر و دستمزد را به هم برسانیم. نه اینکه هر روز فاصله بیشتر شود.  شوکت در پایان خاطرنشان کرد: آقای رئیسی در جلسه‌ای که آقای هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در آن حاضر بودند، قول پیگیری دادند. ما وظیفه قانونی پیگیری داشتیم. دوستان ما در شورایعالی کار وقتی صورت جلسه را امضا نکردند، نارضایتی خود را نشان دادند. ما هم به نشانه اعتراض موظف بودیم این مسئله را پیگیری کنیم. امیدوار هستیم که به نتیجه برسد.