آن زمان که نمایندگان شعار‌ حل مشکلات معیشتی را مطرح می‌کردند، تخم‌مرغ شانه‌ای ۶۰ هزار تومان نبود/ تاکنون خروجی خوبی از مجلس یازدهم نداشتیم/ مجلس تا وقتی …

آن زمان که نمایندگان شعار‌ حل مشکلات معیشتی را مطرح می‌کردند، تخم‌مرغ شانه‌ای ۶۰ هزار تومان نبود/ تاکنون خروجی خوبی از مجلس یازدهم نداشتیم/ مجلس تا وقتی مشکلات مردم را حل نکرده وارد دستور کار دیگری نشود