خاتمه اعتراض کارگران ابنیه فنی آذربایجان با پرداخت یک ماه مزد معوقه
با پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی آذربایجان، اعتراضات این کارگران خاتمه یافت. منابع کارگری در ناحیه ریلی آذربایجان به خبرنگار ایلنا گفتند: به دنبال تجمع اعتراضی شش روزه کارگران ابنیه فنی آذربایجان شاغل در خطوط ریلی شهرستانهای سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند، عجبشیر، روز پنجشنبه (۲۱ مهر ماه) کارفرما یک ماه از مطالبات دو ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران با برگشتن به کار، به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند. این کارگران که نگران وضعیت فعلی محل کار و اشتغال خود هستند، گفتند: بابت یک ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکاریم که روز پنجشنبه کارفرمای شرکت پیمانکاری با تامین منابع مالی، یک ماه حقوق مرداد ماه کارگران را پرداخت کرد. یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری اعتراضات کارگری در ناحیه ریلی آذربایجان نداشتن امنیت شغلی است. افزایش مزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین اجرای طرح تجمیع از خواسته‌های قدیمی کارگران نگهداری از خطوط راه آهن آذربایجان است. بنا به اظهارات این منابع کارگری در خطوط ریلی آذربایجان؛ آنها جدا از همه مشکلات به شرایطی که توسط پیمانکاران برای کارگران کارگاه‌های مختلف تعیین شده، معترضند و درخواست آنها نظارت شرکت راه آهن به عنوان کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکاران است. انتهای پیام/