تا فردا تمامی جایگاه‌های کشور وارد مدار خواهند شد
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تا ظهر فردا تمامی جایگاه‌ها در سراسر کشور امکان توزیع سوخت با نرخ دوم را خواهند داشت. فاطمه کاهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره زمان بازگشت کامل جایگاه‌ها اظهار داشت: تا ظهر فردا تمامی جایگاه‌ها در سراسر کشور امکان توزیع سوخت با نرخ دوم را خواهند داشت. وی افزود: در مورد وارد مدار شدن سیستم‌های هوشمند و سوختگیری با کارت و نرخ سهمیه‌ای باید منتظر اقدامات تیم فنی باشیم و فعلا نمی‌توانیم زمان دقیقی اعلام کنیم.  سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: در حال حاضر به صورت پایلوت و به تعداد کمتر از انگشتان دست در حال توزیع سوخت با کارت هوشمند هستیم تا مشکلات احتمالی را برطرف کنیم. وی تاکید کرد: برای برقراری مجدد سیتم هوشمند برای استفاده از کارت سوخت باید تمامی تدابیر امنیتی اندیشیده شود تا مشکلی بوجود نیاید بنابراین فعلا به صورت آزمایشی در چند جایگاه محدود سوختگیری با کارت انجام می‌شود. انتهای پیام/