چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …خوش بو کنندهای هواتولید محصولات آرایشی و بهداشتی …درآمد آسان اینترنتی

مدعیان ولایت تنوری، بر طبل توخالی تهمت و تفرقه می‌کوبند
رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه اوایل انقلاب عده ای تلاش داشتند امام را در مقابل کار انجام شده قرار دهند نوشت: این روزها هم مدعیان ولایت تنوری، انتخاب ملت و تنفیذ ولی را بر نتافته وبر طبل توخالی تهمت و تفرقه می‌کوبند به گزارش ایلنا، «حسام‌الدین آشنا» مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «همان روزها معلوم شد که مدعیان پیروی از خط امام، بدون مجوز پیشینی دست به اقدام زده و تلاش کردند تا ایشان را در مقابل کار انجام شده قرار دهند.» وی افزود: «این روزها هم مدعیان ولایت تنوری، انتخاب ملت و تنفیذ ولی را بر نتافته و بر طبل توخالی تهمت و تفرقه می‌کوبند. اتحاد ملی ضامن عبور از بحرانهاست.»