دستگاه بسته بندیسرورنگنمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تعمیر تلویزیون ال جی

آمریکا و نیوزیلند خواستار به تعویق افتادن المپیک توکیو