قضات موظف به استفاده از
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران درباره نظام نیمه‌آزادی زندانیان توضیحاتی ارائه کرد. "علی دیزجی" معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی در خصوص مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان و همچنین نظام نیمه آزادی زندانیان و اشتغال زندانیان گفت: در زمینه اشتغال زندانیان سازمان زندان ها فعال است و کارگاه‌ها و تاسیساتی را در این خصوص دارد، اما برای پشتیبانی از سازمان زندان ها اقدامات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در استان تهران ۳۷ مرکز فعال دارد، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی و حرفه ای منعقد کرده ایم که براساس آن از این ۳۷ مرکز سازمان زندان تهران استفاده کرده و محکومان جرائم تعزیری ۵ و ۶ را برای مهارت آموزی به این مراکز اعزام کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران ادامه داد: جرائم تعزیزی ۵ و ۶ جرائم سبک و کم اهمیت که به موجب رای دادگاه از ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و فرد محکوم باید دوره های مهارت آموزی را بیاموزد، قرار شد این مراکز ۳۷ گانه در اختیار سازمان زندان‌ها قرار بگیرد و در زمانی که رای صادر شده است، زندانیان به این مراکز اعزام شده و حرفه‌ای را بیاموزند. دیزجی تاکید کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی نظام نیمه آزادی آمده است که براساس این قانون کسی که جرائم تعزیزی ۵ و ۶ را مرتکب شده است اگر دادگاه به جای زندان تصمیم بگیرد که این فرد یک مهارت یا حرفه ای را بیاموزد در رای دادگاه مشخص می کند و وقتی این حکم در رای دادگاه آورده شود، سازمان زندان ها باید این افراد را به مراکز اعزام کند. در همین راستا ما به همه دادگاه ها بخشنامه زده ایم و اعلام کرده ایم که از نظام نیمه آزادی نیز در آرای خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: بنابراین بنا شد این ۳۷ مرکز در اختیار سازمان زندان ها قرار بگیرد و تعاملی بین آنها برقرار شود و افرادی که برای آنها رای نظام نیمه آزادی صادر شده است به این مراکز اعزام شده و یک حرفه مشخص را بیاموزند.  انتهای پیام/