اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل گهر یک - مس کرمان یک؛ تقسیم امتیازات شاگردان قلعه نویی و حسین خانی