ارزیابی عملکرد فرمانداران فعلی استان تهران/ بومی‌گزینی یکی ازملاک‌های مهم درانتصاب‌ها خواهد بود
​استاندار تهران گفت: بومی‌گزینی یکی از ملاک‌های مهم در انتصابات خواهد بود، البته بومی‌گزینی اولویت مطلق استانداری نبوده و ممکن است در جایی بنابر ملاحظاتی از شخص غیربومی استفاده شود. به گزارش ایلنا، محسن منصوری، در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی در مورد انتخاب و انتصاب فرمانداران شهرستان‌های استان تهران گفت: ما در این موضوع در حال مطالعه هستیم و اصل بر آن است که در هر جابه‌جایی به یک حجت برسیم. وی ادامه داد: فرمانداران فعلی بایستی بر اساس شاخص‌های مختلف از جمله میزان توان و کارکرد ارزیابی و سنجش شوند و اگر نیاز به تغییر باشد، پس از آن انجام شود. بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، منصوری با تأکید بر اینکه فرآیند ارزیابی فرمانداران زمان زیادی نخواهد برد، افزود: بومی‌گزینی یکی از ملاک‌های مهم در انتصابات خواهد بود؛ البته بومی‌گزینی اولویت مطلق استانداری نبوده و ممکن است در جایی بنابر ملاحظاتی از شخص غیربومی استفاده شود. انتهای پیام/