اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده ارتقا یافت
براساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور و طبق مصوبه دولت، جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی ارتقا یافت. به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۱، با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی زن و خانواده براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی پس از اخذ مجوز هیئت وزیران مطابق ماده (۳) آیین‌نامه این ستاد، پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده را با عنوان «ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از پست‌های سازمانی مشاور هم ردیف مدیران کل یا معاونین خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام نمایند. از جمله وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان‌سازی مسیر اجرای سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزایی با معاونت و ستاد تبیین شده، عبارتند از: - استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده - تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط - ارائه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم‌سازی، اقدام و عمل دستگاهی - امکان‌سنجی طرح‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها - بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آنها - رصد و پایش مستمر سیاست‌ها، طرح‌ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد - حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌‌های کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت - آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده - عملیاتی نمودن برنامه‌های مدون ابلاغی از سوی معاونت و ستاد با همکاری سایر معاونت‌ها و ادارات کل دستگاه مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب گفتنی است، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری های کلان، شوراهای اصلی و کمیته‌های داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می دهند. انتهای پیام/