فرچه غلطکیسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومکارخانه تیرچه پیش تنیده bpicoفروش ورق هایگلاس و MDF خام و رنگی …

کویت با آمریکا در اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران همراهی کرد
وزیر خارجه آمریکا مدعی همکاری کویت با واشنگتن در اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران شد. به گزارش ایلنا، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا مدعی همکاری کویت با واشنگتن در  اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران شد. وی پس از دیدار با همتای کویتی خود در واشنگتن، گفت که همکاری‌ها دو طرف بسیار گسترده بوده و از جمله مقابله با ایران را شامل می‌شود. وزیر خارجه آمریکا گفت که هزاران نظامی این کشور در کویت حضور داشته و با ارتش‌های هر دو کشور عراق و کویت، همکاری دارند.