خاطره شنیدنی ساکت الهامی از اثاث‌کشی خانه فیروز کریمی؛ وقتی فیلم‌های تمرین دزدیده شد! (ویدیو)