نمی‌توان با جوانِ بیکار درباره رفورمیسم و اصلاحات حرف زد/ مشخص نیست، اصلاح‌طلبان در حوزه اقتصاد، راست محسوب می‌شوند یا چپ/ محروم کردن مردم از حق اجتماع، به تولد چهره‌های خشمگین در کف جامعه منتهی می‌شود