دیدار دوستانه پرسپولیس و گل گهر در ورزشگاه کاظمی

دیدار دوستانه پرسپولیس و گل گهر در ورزشگاه کاظمی