نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

علی کریمی: دوران شما هم به سر می‌رسد
نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال علیه صحبت های معاون وزارت ورزش موضع گرفت. به گزارش ایلنا، کاملا قابل پیش بینی بود که علی کریمی بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال و ناکامی در دستیابی به صندلی ریاست آن، موضع تندی علیه آن در پیش بگیرد. جادوگر فوتبال ایران حالا نسبت به صحبت های علینژاد، معاون وزارت ورزش موضع تندی گرفت.  کریمی پس از خروج از مجمع در صحبت‌هایی کنایه‌آمیز روز مهندس را تبریک گفت تا اشاره غیر مستقیمی به مهندسی انتخابات داشته باشد که از نظر او صورت گرفته بود و علی‌نژاد در پاسخ به او عنوان کرد که من مهندس نیستم و پزشک هستم و حالا کریمی در صفحه شخصی خود به این صحبت‌ها واکنش نشان داد.