اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست/ برداشت فراقانونی از صندوق توسعه ملی اشکال فنّی و نتیجه‌ای دارد