اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در بعضی ورزشگاه ها جمعیت علیهم شعار دادند (ویدیو)