دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختداکت اسپلیت و اسپیلتآموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …هارد 146و 300 گیگابایت اچ پی / …

شهرداری تهران برای پیشگیری از وقوع حوادث، ضوابطی را به هیأت دولت ارائه کرد
شهرداری تهران با هدف افزایش ضریب ایمنی اماکن و پیشگیری از وقوع حوادث آتش سوزی و خسارات جانی و مالی، مجموعه اقدامات و ضوابطی را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرده است. به گزارش ایلنا، ناایمنی ساختمان های در حال بهره برداری در سطح شهرها طی سال های گذشته موجب بروز آتش سوزی و حوادث تلخی شده که در مواردی مانند ساختمان های وزارت نیرو، پلاسکو و کلینیک سینا، تعدادی از شهروندان جان خود را از دست داده و خسارات مالی زیادی برجای مانده است. بررسی ها و آسیب شناسی های صورت گرفته، حاکی از آن است که مهمترین علل وقوع آتش سوزی‌ها و حوادث گذشته، عدم اجرای کامل دستورالعمل ایمنی می باشد که این موضوع در ساختمان های تجمعی موجود، ابعاد خسارات مالی و جانی را در صورت وقوع حادثه، چندین برابر خواهد کرد. از سوی دیگر مطالعه تجارب جهانی حاکی از آن است که بهره گیری از فناوری های روز نظیر سامانه های برخط مانیتورینگ ایمنی و آتش نشانی در کنار اجرای مناسب دستورالعمل های ایمنی، استفاده از ظرفیت بیمه ها و … نقش موثری در افزایش سطح ایمنی اماکن و ساختمان ها و کاهش خسارات داشته است. بر این اساس و با هدف افزایش ضریب ایمنی ساختمان های موجود و درحال بهره برداری وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و سایر اماکن تجمعی تابع یا وابسته به بخش های دولتی، عمومی و خصوصی و عدم تکرار حوادث تلخ گذشته، شهرداری تهران مجموعه اقدامات و ضوابطی را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرده است.