درخواست محسن رضایی برای تایید شهادت علی لندی
معاون اقتصادی رئیس جمهوری اعلام کرد: با آقای قاضی زاده هاشمی ریاست محترم بنیاد شهید صحبت کردم تا ترتیبی برای تایید شهادت "علی لندی" نوجوان فداکار فراهم سازد. به گزارش ایلنا، محسن رضایی در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: فداکاری علی لندی عزیز، شهادت گونه بود و در تاریخ ایثارگری‌های این ملت بزرگ ثبت خواهد شد. با آقای قاضی زاده هاشمی ریاست محترم بنیاد شهید صحبت کردم تا ترتیبی برای تایید شهادت این نوجوان فداکار فراهم سازد. انتهای پیام/