اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هیچ دانشجویی در جریان ناآرامی‌ها در دانشگاه یا محوطه دانشگاه‌ها بازداشت نشد