آقایی: استقلال در دربی به دنبال مساوی بود

آقایی: استقلال در دربی به دنبال مساوی بود