تهدید آب‌های سطحی تهران به فرصت تبدیل می‌شود
​معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: باید تهدید آب‌های سطحی را با جمع‌آوری و توسعه شبکه به فرصت تبدیل کرد. به گزارش ایلنا، عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، پس از برگزاری آیین بهره‌برداری و بازدید از پروژه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی (مدیریت سیلاب غرب تهران) پس از گفتن خیرمقدم به مدعوین، تاکید کرد: طی برنامه ۵ ساله طراحی شده بالغ بر  ۲۰ سال طول می‌کشید تا شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به اجرا برسد و این مدت بسیار طولانی است. او با اشاره به حمایت‌های شهردار تهران در اجرای این طرح افزود: درخواست می‌کنیم حمایت‌های شهردار ادامه داشته باشند تا این ۲۰ سال را به یک بازه ۱۰ ساله تبدیل کرده و این طرح را با سرعت بیشتر و به خوبی به اجرا برسانیم. عباس شعبانی گفت: جمع‌آوری آب‌های سطحی هم می‌تواند نعمت باشد و هم تهدید. امیدواریم این تهدید را به فرصت تبدیل شده و از آب‌های سطحی استفاده بهینه شود. انتهای پیام/