ویدیو: چهره مغموم سولسشیر پس از شکست سنگین برابر لیورپول