اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت ارز حاصل از رمزدارایی مشمول مزایای مالیاتی می‌شود