ابلاغ «بخشنامه اشتغال نیروهای پذیرش نشده در آزمون داخلی» به استان‌ها
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «بخشنامه اشتغال نیروهای پذیرش نشده در آزمون داخلی» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، در راستای مصوبه هیأت دولت، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، «بخشنامه اشتغال نیروهای پذیرش نشده در آزمون داخلی» به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد. بر این اساس، اشتغال به کار مشمولین بندهای ۱.۸ و ۱.۹ شیوه نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲ آذرماه ۹۸ که در آزمون داخلی مورخ اول مردادماه ۱۴۰۰، نمره قبولی کسب نکرده اند، در صورت نیاز به خدمات افراد مورد نظر و استمرار خدمت آن‌ها به صورت حق التدریس آزاد، صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مجاز است.   انتهای پیام/