برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، … نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …خرید گوسفند زنده عید قرباندستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …