باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماناز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …تولید سوپاپ فیلتر ماسک N95 و گوشواره …

سقف سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشخص شد
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا به نقل از  «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور،  سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع قسمت (۱-۲) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ۲۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد. برهمین اساس، هر شخص حقیقی (هر دارنده کد ملی) می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید. گفتنی است، پنج واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.