گزارش تصویری/ وضعیت عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت کشور