جمعی از بازنشستگان کارگری: با قرارداد بیمه تکمیلی از اساس مخالفیم!

جمعی از بازنشستگان کارگری: با قرارداد بیمه تکمیلی از اساس مخالفیم!
بازنشستگان کارگری بعد از انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی از ابتدای آذر ماه، ابراز نارضایتی کردند. جمعی از بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی انتقاد کردند. این بازنشستگان با بیان اینکه «برداشتن هزینه مازاد از جیب کارگر بازنشسته‌ای که سی سال تمام حق بیمه پرداخته و همین امروز نیز دو درصد هر ماه بابت هزینه‌های درمان می‌دهد، نیاز به شادمانی و دست مریزاد گفتن ندارد»، اعلام کردند: ما با هر نوع بیمه تکمیلی از اساس مخالفیم. این بازنشستگان افزودند: وقتی که بازنشستگان ۳۰ سال حق بیمه پرداخت‌کرده‌اند تا در شرایط بازنشستگی از درمان کامل و رایگان بهره‌مند شوند، چنین قراردادهایی جز خدمت به بخش خصوصی نیست. بیمه تکمیلی یعنی ناقص کردن بیمه اصلی تا راه ورود بخش خصوصی برای تکمیل کردن بیمه باز شود که این امر سودجویانه و علیه منافع بازنشستگان است. کانون عالی، از آذرماه قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان را به مدت یک سال منعقد کرده است. در قرارداد جدید مبلغ بیمه تکمیلی به ازای هر نفر با احتساب مشارکت تامین اجتماعی ۹۱ هزار تومان است.   انتهای پیام/