ایران و آمریکا باید بپذیرند که تمامی خواسته‌هایشان محقق نخواهد شد/ در دیپلماسی هزار راه نرفته وجود دارد/ رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند تحریم‌ها را تعلیق کند/ …

ایران و آمریکا باید بپذیرند که تمامی خواسته‌هایشان محقق نخواهد شد/ در دیپلماسی هزار راه نرفته وجود دارد/ رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند تحریم‌ها را تعلیق کند/ مذاکرات سخت، نفس‌گیر و طولانی خواهد بود