ثبت شرکت و برند صداقتآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیآموزش زبان چینی شرق تهرانشرکت رادمهرپلاست تولیدکننده مخازن …

در ارتباط با بودجه مورد نیاز برای
بازنشستگان می‌گویند: منتظریم در آذرماه، ترمیم همسان‌سازی به سرانجام برسد. بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با خبرنگار ایلنا، خواستار تجدیدنظر در فرمول‌های همسان‌سازی شدند. آنها می‌گویند: وعده داده‌اند در آذرماه، در فرمول‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به خصوص برای بازنشستگان سخت و زیان آور تجدیدنظر می‌شود؛ حالا انتظار داریم این اتفاق سریع‌تر رخ بدهد. این بازنشستگان می‌گویند: بایستی در ارتباط با شرایط کار و بودجه مورد نیاز اطلاع‌رسانی کنند؛ آیا توانسته‌اند بودجه مورد نیاز برای تجدیدنظر در متناسب‌سازی را فراهم کنند و آیا حتما در آذر این اتفاق خواهد افتاد؟ بازنشستگان خواستار مشارکت نمایندگان خود در روند تجدیدنظر هستند و می‌گویند: بدون مشارکت بازنشستگان، نتیجه حاصله باز هم می‌تواند موجب بروز انتقادات شود. از قرار معلوم، تجدیدنظر در فرمول‌های همسان‌سازی فقط برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور، بیش از هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد؛ آیا دولت بخشی دیگر از بدهی‌های سازمان را پرداخت خواهد کرد تا این مهم بتواند تحقق یابد؟!