اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سلیمانی: تاجیکستان دفاعی و خوب ظاهر شد