بررسی تغییر عنوان طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه

بررسی تغییر عنوان طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این هفته به بررسی تغییر عنوان مصوبه کمیسیون در طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان قوه قضاییه خواهند پرداخت. به گزارش ایلنا، نشست‌‌‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه(سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم آذر ماه) برگزار خواهند شد. دستورکار نشست‌های این هفته کیسیون اجتماعی به شرح زیر است: -بررسی تغییر عنوان مصوبه کمیسیون در طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان قوه قضاییه -تصویب تغییرات بوجود آمده در مصوبه کمیسیون پیرامون طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی -ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های مرتبط -جلسه کمیته موارد خاص به منظور ادامه بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط -نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، مدیر عامل صندوق عشایر، رییس سازمان امور اجتماعی، معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات در خصوص میزان تخصیص اعتبار و نحوه اجرای بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان -جلسه کمیته آسیب های اجتماعی پیرامون بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان و لزوم تشکیل کمیته در این زمینه - جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون با معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش پیرامون اقدامات بعمل آمده در حوزه زنان سرپرست خانوار - جلسه کمیته آسیب های اجتماعی پیرامون کودکان کار و مجموعه علل و عوامل موثر با دعوت از وزارت دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، سازمان امور اجتماعی، شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش -جلسه کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی پیرامون بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان -جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح مدیریت تعارض منافع با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، نماینده های پیشنهاددهنده، مرکز پژوهش های مجلس و دیگر دستگاه ها و سازمان های مرتبط -جلسه هیات رییسه کمیسیون اجتماعی . انتهای پیام/