اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علیرضا دبیر: انتخابات کمیسیون ورزشکاران قطعا مهندسی شده بود/ اینکه می‌گوییم حق کشتی را از کمیسیون ورزشکاران بدهید، باج است؟!