اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

میانگین حداقل بودجه اصلاح هر نقطه حادثه‌خیز ۵ میلیارد تومان است/ یک پنجم بودجه مورد نیاز را داریم
معاون سازمان راهداری اظهار داشت: بودجه مورد نیاز در سال ٩۶ برای رفع ١۵٠٠٠ نقطه حادثه خیز مصوب شده ٢ هزار میلیارد تومان بود که در آن زمان ٣٠٠ میلیارد تومان بیشتر پول نداشتیم، امروز ١٠٠٠ نقطه باقی مانده که برای اصلاح آن حداقل به ۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. این در حالی است که بودجه سازمان راهداری در بهترین حالت ١٠٠٠ میلیارد تومان است یعنی یک پنجم بودجه مورد نیاز را در اختیار داریم. رضا اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به بودجه مورد نیاز به اصلاح نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده اظهار داشت:  در حالی که در سال ٩۶ امکان رفع ١۵٠٠٠ نقطه حادثه خیز با ٢ هزار میلیارد تومان وجود داشت، بودجه موجود در سازمان راهداری برای رفع این نقاط فقط ٣٠٠ میلیارد تومان بود. امروز که درباره نقاط حادثه‌خیز صحبت می‌کنیم ١٠٠٠ نقطه حادثه‌خیز از سال ٩۶ باقی مانده که بودجه مورد نیاز برای اصلاح این نقاط حداقل ۵ هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: البته رفع نقاط حادثه‌خیزی که در سه سال گذشته وقوع و تکرار تصادفات در آنها از حد نصاب پایین تر بوده، از دستور کار خارج شده و می‌شوند. اکبری با بیان اینکه برنامه سازمان اصلاح ۵٠٠ نقطه حادثه خیز در سال است، گفت: تا پایان سال آینده ١٠٠٠ نقطه حادثه خیز اصلاح می‌شوند. معاون‌ راهداری سازمان حمل‌و نقل جاده‌ای تاکید کرد: در شناسایی نقاط حادثه‌خیز باید به این موضوع توجه داشت که وقوع تصادفات موردی نمی‌تواند معیاری برای شناسایی نقطه حادثه خیز باشد چراکه در این صورت احتمالا تعداد این نقاط به ٣٠ هزار نقطه در سطح جاده های کشور برسد. وی افزود: در شناسایی نقاط حادثه خیز ٣٠٠ تا ۵٠٠ متر یک نقطه در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار تصادفات در طول سه سال در این نقطه، آن نقطه نامزد معرفی نقطه حادثه خیر خواهد بود. اکبری با تاکید بر اینکه منابع بی نهایت برای اصلاح تمام نقاط حادثه خیز نداریم، اظهار داشت: نمی‌توان یک سقف مشخصی برای منابع مورد نیاز اصلاح هر نقطه حادثه خیز اعلام کرد چراکه نسخه‌های متفاوتی دارند. این نقاط توسط مهندس مشاور ارزیابی و اشکالات آن بررسی و طرح تهیه می‌شود. برخی از نقاط نیاز به اصلاحات ساده دارند و تنها با چند تابلو و چراغ روشنایی اصلاح می‌شوند و با اصلاح دید، خطر برطرف می‌شود یا اینکه برخی از این نقاط نیاز به تعریض جاده دارند اما برخی از نقاط هم نیاز به اصلاحات پیچیده‌تری دارد و قوس تند باید اصلاح شود یا  برای اصلاح نیاز به احداث روگذر دارند. معاون سازمان راهداری درباره هزینه مورد نیاز اصلاحات گفت: هزینه اصلاحات هر نقطه حادثه‌خیز بین یک میلیارد تومان تا ۵٠ میلیارد تومان است اما طبق مطالعات انجام شده برای اصلاح هر نقطه به طور متوسط به حداقل ۵ میلیارد تومان نیاز داریم.  اکبر ی درباره بودجه موجود برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز ادامه داد: همانطور که گفته شد بودجه مورد نیاز در سال ٩۶ برای رفع ١۵٠٠٠ نقطه حادثه خیز  مصوب شده ٢ هزار میلیارد تومان بود که در آن زمان ٣٠٠ میلیارد تومان بیشتر پول نداشتیم، امروز ١٠٠٠ نقطه باقی مانده که برای اصلاح آن حداقل به ۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. این در حالی است  که بودجه سازمان راهداری در بهترین حالت ١٠٠٠ میلیارد تومان است یعنی  یک پنجم بودجه مورد نیاز را در اختیار داریم. وی افزود: اما اگر بخواهیم تمام نقاط حادثه خیر مورد نظر که خارج از تعریف استاندارد بین‌المللی است را اصلاح کنیم به ده‌ها برابر این بودجه نیاز داریم. طبق مطالعات و برآوردهای سازمان راهداری، با بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی در سال، می‌توانیم نقاط حادثه‌خیزی که صورت جلسه می‌شود را اصلاح کنیم. انتهای پیام/