حضور آلکنو در ایران ۱۰ میلیارد آب خورد/ در ایران به جای توسعه ورزش هزینه ها فقط صرف مربی خارجی می‌شود/ وضعیت صابر کاظمی نگران کننده است/  او و میثم صالحی بزرگ‌ترین بازیکنان جهان می‌شوند